Missie, visie en logo – Huisartspraktijk Lentemorgen – Zevenaar
De Hooge Bongert 1 6903 DA Zevenaar Tel:0316 334117
Header afbeelding

Missie, visie en logo

Missie

Wij, als Huisartsenpraktijk Lentemorgen, bieden toegankelijke, professionele en kosteneffectieve huisartsgeneeskundige zorg aan patiënten die in Zevenaar (en omstreken) woonachtig zijn. Wij leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van onze patiënten.

Binnen het zorgaanbod in de regio Zevenaar vervult onze praktijk een spilfunctie door alle gezondheidsvragen in de eerste lijn op te vangen.

De medewerkers in onze praktijk maken op een verantwoorde manier de keuze om de zorgvraag zelf af te handelen of om de patiënt te verwijzen naar andere zorgaanbieders binnen onze samenwerkingsverbanden. Onze praktijk wil een zo breed mogelijk aanbod van zorg in de buurt leveren zodat de zorg voor onze patiënten bereikbaar en laagdrempelig kan blijven.

Visie en logo

Onze visie als huisartsenpraktijk start bij de visie, zoals omschreven door de Landelijke Huisartsen Vereniging:

“Huisartsenzorg is generalistische medische zorg, laagdrempelig toegankelijk voor alle mensen dichtbij huis. Huisartsenzorg is de sleutel tot een duurzame, doelmatige gezondheidszorg van hoge kwaliteit. Een generalistische, persoonsgerichte benadering van patiënt en continuïteit van zorg”.

Deze visie omvat diverse onderdelen. Enkele ervan zijn heel duidelijk. Ook onze praktijk neemt alleen patiënten uit de regio aan, dus dat wij zorg dichtbij huis leveren is dan ook vanzelfsprekend.

De vraag is hoe je duurzame en doelmatige gezondheidszorg van hoge kwaliteit kunt bereiken. Hierbij staat de persoonsgerichte benadering van de patiënt voorop. Elke patiënt is uniek in zijn verhaal en in zijn behoefte. Wij streven naar een open, eerlijke en laagdrempelige communicatie.

De vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt is voorwaarde voor het leveren van de juiste zorg. Dit betekent dat u, als patiënt, moet kunnen vertrouwen op onze kennis, onze kunde en onze inzet. En aan de andere kant moeten wij u natuurlijk ook kunnen vertrouwen op uw eerlijkheid en openheid.

Voor u is het heel belangrijk dat u door ons gehoord wordt wanneer u een beroep op ons doet. Door echt naar u en uw verhaal te luisteren, kunnen we onze deskundigheid inzetten om u zo goed mogelijk te helpen. Tegenwoordig houdt dat meer in dan alleen maar op zoek te gaan naar oplossingen voor lichamelijke problemen. Het betekent dat we ook ruimte maken om naar uw persoonlijke levenssituatie en -problemen te kijken en u hierbij waar nodig te steunen en u te helpen uw weg te vinden in de vele mogelijkheden die er zijn. Wij willen heel graag met u meedenken.

De kwaliteit van onze zorg is hoog. Dit begint met uitgebreide opleidingen en nascholingen. Ons team is ambitieus en wil meer weten en doen dan alleen het hoogstnoodzakelijke. Onze zorg zetten wij doelmatig in om de gezondheid van onze patiënten te waarborgen.

Onze visie hebben wij proberen om te zetten in een logo. De basis van dit logo is een stethoscoop. Dit is het belangrijkste gereedschap van de huisarts. De stethoscoop symboliseert het luisteren. Als huisarts moeten wij goed naar u en uw lijf kunnen luisteren om de juiste diagnose te kunnen stellen.

Het vogeltje in dit logo staat symbool voor het vogelvrije gevoel dat een mens kan ervaren wanneer hij zowel fysiek, mentaal als emotioneel in balans is en hij voldoende steun in zijn leven ervaart. Graag kijken we met u mee hoe vogelvrij u uw leven kunt ervaren.

Huisartsenpraktijk Lentemorgen wil een lerende organisatie zijn waarin verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau, continu beschikbaar is. Onze huisartsenpraktijk is een opleidingspraktijk die is verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hierbij staan voortdurende educatie en bijscholing, conform de laatste standaarden en inzichten binnen de huisartsenzorg, van al onze medewerkers centraal. Het doel hiervan is de patiënt de best mogelijke zorg te bieden in de “Evidence Based Practice”.

Wij willen onze missie vormgeven vanuit een brede visie op de gezondheidszorg, waarbij de wensen van de samenleving en de zorgvraag van onze patiënt belangrijke uitgangspunten vormen. Onze zorg vindt plaats in onze huisartsenpraktijk maar kan niet los worden gezien van onze andere partners in de zorgketen.

Een constructieve samenwerking met deze partners (ambulancevervoer, thuiszorg, GGZ, SEH, HAP, patiëntenplatforms en apotheken) is nodig om optimale zorg aan onze patiënten te kunnen geven. Vanuit een duidelijke visie op de huisartsenzorg worden speerpunten van het beleid voor de komende jaren uitgezet, uitgevoerd en waar nodig bijgesteld. Onze praktijk stelt zich, zowel intern als extern, zo toetsbaar mogelijk op.

Onze kernwaarden:

  • Gastvrijheid: omdat wij ervoor willen zorgen dat u zich in onze praktijk op uw gemak voelt, dat u zichzelf kunt zijn en dat u zich door ons gehoord weet.
  • Vakmanschap: onze medewerkers houden ontwikkelingen in de gezondheidszorg bij en werken samen voor het beste resultaat.
  • Originaliteit: onze medewerkers zijn allemaal uniek, zullen in alle omstandigheden creatief zijn en staan open voor nieuwe ideeën.
  • Verbinding: omdat wij vanuit verbinding met elkaar en met onze patiënten betere zorg kunnen bieden.