Tarieven – Huisartspraktijk Lentemorgen – Zevenaar
De Hooge Bongert 1 6903 DA Zevenaar Tel:0316 334117
Header afbeelding

Tarieven

De kosten van de huisartsenzorg

(Bijna) iedereen die in Nederland woont of werkt, is op grond van de Zorgverzekeringswet (ZVW) verplicht verzekerd voor de kosten van geneeskundige zorg. U betaalt hiervoor jaarlijks premie.

In de ZVW is precies geregeld wat tot het basispakket van de zorgverzekering hoort.

Voor een goed functionerende huisartsenzorg is een drempelloze toegang belangrijk. Daarom is de huisartsenzorg vrijgesteld van het verplicht eigen risico.  Het is immers de taak van de huisarts om met de patiënt te bepalen of na de eerste hulpvraag verdere zorg noodzakelijk is. Huisartsenzorg is een uiterst doelmatige voorziening waar 96% van de patiëntencontacten plaats vindt tegen 4% van de totale zorgkosten.

Verplicht eigen risico

Voor de zorg uit het basispakket geldt in 2023 een verplicht eigen risico van € 385,-. Dit geldt echter niet voor de huisartsenzorg  en de griepprik voor risicogroepen, bevolkingsonderzoeken en zorg uit aanvullende verzekeringen.

Voor u geldt: de zorg die binnen de muren van onze praktijk ontvangen wordt, is vrijgesteld van het verplichte eigen risico.

Uw verplichte eigen risico is wel van toepassing op uitbestede zorg en onderzoeken zoals lab onderzoek, teledermatologie, CRP testen, urineonderzoek, foto’s/echo’s, hartfilmpjes, voorgeschreven medicijnen en andere verwijzingen door de huisarts.

Als team verwachten wij van u dat u het zelf bespreekbaar maakt als een eventuele rekening voor u van invloed zou zijn op de keuzes die u maakt. Wij als medici willen onze beslissingen zuiver op medische gronden maken en gaan er in de basis van uit dat elke patiënt er op voorbereid is dat bij aanvullend onderzoek ze een rekening vanuit het eigen risico kunnen verwachten.

Voor vragen over prijzen zullen wij u grotendeels terug verwijzen naar uw zorgverzekeraar. Enkel bij sommige labonderzoeken zijn deze prijzen inzichtelijk voor ons.